Hotel Balneario Dávila (Caldas de Reis)

Hotel Balneario Dávila (Caldas de Reis)

Tipos de augas

Ofrece augas clorurado-sódicas, radiactivas, sulfurosas e nitroxenadas. Emanan a unha temperatura de 48 °C.

Indicacións terapéuticas

 • terapias do aparato respiratorio
 • reumatoloxía
 • problemas dermatolóxicos
 • relaxación

Programas

 • pulverizacións
 • inhalacións
 • aerosoles
 • piscina termal
 • baños
 • chorros
 • duchas
 • zona de masaxes e tratamentos manuais

Servizos hoteleiros

O hotel balneario sitúase no casco histórico de Caldas, en pleno Camiño de Santiago, entre a fonte de auga termal e o río Umia. Dispón de aparcamento, restaurante, salón social, wifi, calefacción, ascensor, servizo médico vencellado ao uso do balneario e xardín.

Historia

O escribán Joaquín Dávila constrúe a primeira casa de baños en 1780 sobre a que, ao longo dos séculos, se farán múltiples reformas. O edificio actual é de finais do XIX, unha iniciativa do seu propietario neses intres, o avogado David Legerén Cespón. Trátase dunha obra eclecticista que consta de dúas plantas e na que destaca a decoración da súa fachada principal, presidida por unha réplica dunha ara romana descuberta no balneario

O Contorno

Caldas de Reis

Hotel Balneario Dávila (Caldas de Reis)

Un lugar ideal para pasear polo municipio de Caldas é o parque-xardín, deseñado no século XIX ao estilo inglés e declarado Paraxe Pintoresca Nacional. Á beira do río Umia e en pleno centro urbano, o xardín centenario ocupa 7.200 m2.

Ten varios paseos con máis dun centenar de especies diferentes. O parque ábrese ao Umia ao longo dun magnífico miradoiro fluvial. Tamén forma parte do conxunto paisaxístico unha gran carballeira de 23.200 m2.

A comarca ofrece unha gran cantidade de lugares que permiten contemplar vistas panorámicas das fermosas paisaxes que debuxan os vales dos ríos Ulla e Umia, como é o caso do Monte Xiabre.

www.caldasdereis.com

Información

Tipo de aloxamento:
Hotel balneario **

Número de Rexistro Sanitario:
C-36-000401

Temporada de apertura:
Marzo - decembro

Enderezo:
Laureano Salgado,11
36650 Caldas de Reis. (Pontevedra)
Tel: 986 540 012
Fax: 986 540 012

Correo-e:
balneariodavila@balneariodavila.com
info@balneariodavila.com

Web: www.balneariodavila.com

Galería