Manantiais de saúde e descanso

galego | español

AS AUGAS MINERAIS

Nos balnearios a base dos tratamentos está no uso das augas mineiromedicinais, constituídas por unha solución de elementos minerais que lles proporcionan unha serie de propiedades. En función do seu contido en minerais, cada tipo de auga exerce unha acción distinta sobre o organismo e, polo tanto, posúe unhas indicacións determinadas.


AUGAS INDICACIÓNS ACCIÓNS
cloruradas reumáticas, respiratorias e dermatolóxicas purgante e colagoga
sulfatadas aparato dixestivo e afeccións hepáticas estimulante de funcións orgánicas
bicarbonatadas dixestivo, endocrino e reumatoloxía antiaceda, hepatoprotectora, hipoglucemiante e antifloxística
carbogaseosas afeccións cardiovasculares e dixestivas vasodilatora
sulfuradas reumatoloxía, aparato respiratorio e afeccións alérxicas antiinflamatoria e antialérxica
ferruxinosas determinadas anemias e dermatoloxía antianémica e reconstituínte
radiactivas certas afeccións psiquiátricas e reumatoloxía sedante e analxésica
oligometálicas litiasis renais e determinadas afeccións renais diurética

contacto  |   mapa web  |   aviso legal

© . Asociación Galega da Propiedade Balnearia. Ramón Cabanillas, 14 - 1. Oficina 1. 15701 Santiago de Compostela | Tel e fax_ 981 598 221 | info@balneariosdegalicia.gal