Manantiais de saúde e descanso

galego | español

ASOCIACIÓN DE BALNEARIOS DE GALICIA

A Asociación de Balnearios de Galicia constitúese en 1985 coa finalidade de representar e promocionar o sector termal galego. Un grupo de empresarios reúnese na illa da Toxa e daquel encontro xorde a Asociación, a segunda que se creaba en España. Por aquela época os balnearios permanecían pechados durante todo o inverno, só abrían tres ou catro meses ao ano. Co tempo o sector foi evolucionando ata conseguir o prestixio que ten na actualidade. Nestes intres a Asociación está integrada por 20 balnearios.


[Xunta Directiva]contacto  |   mapa web  |   aviso legal

© . Asociación Galega da Propiedade Balnearia. Ramón Cabanillas, 14 - 1. Oficina 1. 15701 Santiago de Compostela | Tel e fax_ 981 598 221 | info@balneariosdegalicia.gal